Rich URL для Chrome

працюйте з інформацією в зручному Вам форматі

Змінні та їх перетворення

Приклад використання змінних в описі копіювання

Приклад використання змінних в описі копіювання

В діях розширення можуть використовуватись наступні змінні:

Щоб перейти до налаштування змінної (при створенні/редагуванні дії) достатньо виконати подвійний клік на ній.

Адреса сторінки

При використанні адреси сторінки доступні наступні перетворення:

 1. unicode – перетворення unicode-символів в текст, що читається (коли замість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 отримуємо https://uk.wikipedia.org/wiki/Україна);
 2. clear – вилучення маркетингових та інших службових міток;
 3. add – доповнення адреси своїми параметрами, що може бути корисно, наприклад, при підготовці лінків для партнерських програм;
 4. bitly, isgd, clck – скорочення адреси за допомогою одного з сервісів bit.ly, is.gd, clck.ru.
Перетворення адреси сторінки

Перетворення адреси сторінки

Приклади того, як виглядає опис змінної та її перетворень:

 • {{ url }} – адреса сторінки буде використана в початковому вигляді;
 • {{ url | bitly }} – перед використанням адресу сторінки буде скорочено за допомогою сервісу bit.ly;
 • {{ url | clear | bitly }} – з адреси будуть видалені маркетингові мітки, а потім вона буде скорочена за допомогою сервісу bit.ly.

Назва сторінки

Для назви сторінки доступна можливість скоротити її довжину до потрібної кількості символів, вказавши замінник для обрізаної частини (за замовчуванням використовується трикрапка).

Перетворення назви сторінки

Перетворення назви сторінки

Приклади:

 • {{ title }} – буде використано назву сторінки в її оригінальному вигляді;
 • {{ title | limit:50 }} – назва буде скорочена до 50 символів, а обрізана частина тексту замінена трикрапкою.

Текст сторінки

Для тексту сторінки, як і для назви, доступна можливість скорочення довжини тексту до потрібної кількості символів.

Перетворення тексту сторінки

Перетворення тексту сторінки

Виділений на сторінці текст

Для змінної {{ selected }} можна:

 1. Вказати що буде використано, якщо на момент виконання дії на сторінці не виявиться виділеного фрагмента тексту (доступні: адреса сторінки, заголовок сторінки, повний текст сторінки).
 2. Вилучити розриви рядків у виділеному фрагменті. Корисно коли, наприклад, виділено невеликий фрагмент тексту на границі двох абзаців.
 3. Скоротити довжину виділеного фрагмента до потрібної кількості символів.
Використання виділеного на сторінці тексту

Використання виділеного на сторінці тексту

Приклади:

 • {{ selected }} – виділений фрагмент або заголовок сторінки, якщо на сторінці нічого не виділено;
 • {{ selected ?? url }} – якщо на сторінці не буде виділеного фрагмента, то буде використано адресу сторінки;
 • {{ selected ?? url | rmbr }} – з виділеного фрагменту тексту будуть вилучені розриви рядків (ReMove BReaks)

Поточні дата/час

Використання поточної дати і часу

Використання поточної дати і часу

Приклади:

 • {{ dt }} – поточні дата і час у відповідності з налаштуваннями браузера;
 • {{ dt:date }} – тільки дата;
 • {{ dt:time }} – тільки час;
 • {{ dt:DD/MM/YYYY (dddd):uk }} – дата у вказаному форматі 07/07/2019 (неділя).
comments powered by Disqus