Rich URL для Chrome

працюйте з інформацією в зручному Вам форматі

Взаємодія з API

Rich URL дозволяє організувати взаємодію з API1.

Поки реалізована лише підтримка GET запитів, але якщо Ви бачите сенс в підтримці POST запитів, то повідомте, будь ласка, про це в коментарях нижче або будь-яким зручним способом.


  1. Wikipedia про Прикладний програмний інтерфейс. ↩︎

comments powered by Disqus